Vnútorné parkovacie miesta

V bytovom komplexe sú k dispozícii vnútorné parkovacie miesta v 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží.

1. podzemné podlažie

1. nadzemné podlažie