Harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby projektu Timonova Residence.

1

Január 2022

Zahájenie stavby

2

December 2022

Ukončenie hrubej stavby

3

September 2023

Kolaudácia novostavby Timonova Residence