Vnútorné parkovacie miesta

V bytovom komplexe sú k dispozícii vnútorné parkovacie miesta na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží. Vyberte si svoje parkovacie miesto.

Cena vnútorných parkovacích miest:

16.900,- €

Voľné parkovacie miesto
Rezervované parkovacie miesto
Predané parkovacie miesto

1. podzemné podlažie

Na prvom podzemnom podlaží je k dispozícii 14 parkovacích miest. Overte si dostupnosť parkovacieho miesta na výkrese.

1. nadzemné podlažie

Na prvom nadzemnom podlaží je k dispozícii 9 parkovacích miest. Overte si dostupnosť parkovacieho miesta na výkrese.