Harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby projektu KZC Residence.

1

Marec 2020

zahájenie stavby bytového projektu KZC Residence

2

Apríl 2021

ukončenie hrubej stavby

3

Január 2022

kolaudácia novostavby KZC Residence