Financovanie

Rezervačná záloha

vo výške 3.000,- € spolu s Rezervačnou zmluvou slúži na rezerváciu vami vybraného bytu do podpisu zmluvy o budúcej zmluve. Rezervačná záloha vám bude automaticky zarátaná do doplatku celkovej kúpnej ceny. Zaväzujeme sa, že počas 14-dňovej lehoty, bude vami vybraný byt rezervovaný pre vás a nebude ponúkaný na predaj.

Depozit vo výške 20% z kúpnej ceny

slúži ako zábezpeka, je splatný pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a je súčasťou kúpnej ceny. Ponúkame vám aj možnosť zložiť depozit u notára.

Financovanie kúpnej ceny

Zálohovými platbami, z vlastných zdrojov alebo hypotekárnym úverom

1

VÝŠKA REZERVAČNÉHO POPLATKU

3.000,- €

2

20% Z KÚPNEJ CENY

Po podpise zmluvy o budúcej zmluve.

3

40% Z KÚPNEJ CENY

Splatnosť po zapísaní rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností.

Predbežný termín splátky

apríl 2021

4

DOPLATOK KÚPNEJ CENY

od ktorej sa odpočíta depozit – splatnosť po kolaudácii, pred odovzdaním bytu.

Predbežný termín splátky

január 2022

Viac informácií o rôznych možnostiach financovania hypotekárnym úverom získate u hypotekárnej špecialistky

finportal

Hypotekárna špecialistka

PaedDr. Jana Astrabová
podriadený finančný agent
spoločnosť Finportal,a.s.
registračné číslo v NBS 205417

0905 557 438